- کتابخانه ما - https://www.welibrary.ir -

شروع یک زن

اگر فریبا کلهر [1] را می شناسید باید بگوییم که اینبار به سراغ دومین کتاب کلهر”شروع یک زن [2]” از سری رمان ها در دسته بزرگسالانش رفته ایم، رمانی که قبل از “شوهر عزیز من [3]” و بعد از “پایان یک مرد [4]” در تابستان سال ۹۰ از نشر ققنوس [5] منتشر شد.

این کتاب احساسات و زندگی شخصی زنی را روایت می کند که به تازگی به ایران بازگشته و در آستانه ی جدایی از همسرش است. در این بین با بهرام، هم دانشکده ای دوران جوانی اش رو به رو می شود و این یعنی آغاز یک احساس و رابطه ی جدید..

از نظر اهالی کتاب، کلهر توانسته با بیانی شیوا و صریح مخاطب را پای صحبتش بکشاند و او را تا حدودی جذب کند.

و اما برخی معتقدند که اصلاً مشخص نیست “پروین” اول شخص و راوی داستان به دنبال چیست و چه می خواهد، و برخی هم با پراکنده گویی و زبان نا مشخص جملات ارتباط بر قرار نمی کنند و تکلیفشان مشخص نیست.

در بخشی از کتاب می خوانیم :

بهرام را از سال ۶۵ می شناختم . یکی از سه پسر گرایش کودکان استثنایی دانشکده علوم تربیتی بود . آدم عجیبی بود . مردی بود که احساس خوبی نسبت به خودش ، همسرش ، دوستانش و حتی موبایل و ماشینش داشت . عامل موفقیتش هم همین احساس مثبت دائمی بود.

* سایت نویسنده [6]