- کتابخانه ما - https://www.welibrary.ir -

بادبادک باز

بادبادک باز نوشته ی خالد حسینی، نویسنده ی افغانِ ساکن امریکا است. این مجموعه از دو نشر مروارید [1] و نیلوفر [2] منتشر شده است.

موضوعیت کلی داستان پیرامون یک مرد افغانی تبار است که حالا ساکن امریکا شده و خاطرات کودکی اش را به یاد می آورد، آن هم با یک تماس تلفنی.

به عقیده ی اهالی کتاب قلم خالد حسینی خواندنی نیست، نوشیدنیست.. جرعه جرعه متن را می نوشید و لذت می برید.

بخشی از متن را با هم می خوانیم:

بابا گفت: “فقط یک گناه وجود دارد والسلام.آن هم دزدی ست.هرگناه دیگری هم نوعی دزدی است.”

اگر مردی را بکشی، یک زندگی را می دزدی. حق زنش را از داشتن شوهر می دزدی، حق بچه هایش را از داشتن پدر می دزدی.
وقتی دروغ می گویی، حق کسی را از دانستن حقیقت می دزدی.
وقتی تقلب می کنی، حق را از انصاف می دزدی.
می فهمی؟

برای نمونه، می دانید خواندن کتاب بادبادک باز را چرا توصیه می کنیم تا همه با هم بخوانیم؟

خالد حسینی به زیبایی کلمات را برایمان آماده کرده است تا شرح حال افغانستان را در غالب یک داستان بخوانیم و بدانیم.

از آرامش قبل از طوفان گرفته تا جنگ و غارت و آوارگی، از سکون.

بخوانیدش.