- کتابخانه ما - https://www.welibrary.ir -

فکر کنم باران دیشب مرا شسته، امروز “تو” ام

اولین مجموعه شعر کامران رسول زاده با نام “فکر کنم باران دیشب مرا شسته، امروز “تو” ام [1]” را برای اولین بار نشر مروارید [2] در سال ۹۱ منتشر کرد، این مجموعه در کمتر از ۹ ماه به چاپ سوم خود رسید.

در بخشی از متن می خوانیم:

این منصفانه نیست
من پیر شده باشم
و تو در خیالم
درست مثل روزی که ترکم کردی
زیبا و جوان…
همین شده که هیچ‏ کس
باور نمی کند
معشوق من بوده باشی…

به عقیده اهالی کتاب، نبض تپنده ی عشق را می شود در لابه لای سطر های کوتاه این مجموعه شعر دید و لمس کرد. مطمئناً لذت خواندن چنین مجموعه شعری، آن هم از یک نویسنده ی تازه کار حس خوبی بهتان خواهد داد.

عشق را در لابه لای این شعر لمس می کنید؟

کمی به من برس

من از رسیدن تو حالم خوب می شود…

* سایت نویسنده [3]