- کتابخانه ما - http://www.welibrary.ir -

لطفاً به من نخندید

لطفاً به من نخندید [1]” نوشته هایی از زبان جودی بلانکو است که توسط افسانه محمدی شاهرخ ترجمه شده و در سال ۹۰ از نشر قطره [2] منتشر شد.

بگذارید برایتان اعتراف کنم کتاب کم نظیری است. بخصوص اگر فرزند نوجوانی دارید و یا حتی خودتان خاطرات خوبی از دوران نوجوانی اتان ندارید حتماً این کتاب را بخوانید.

کتابی که دست نوشته های جودی بلانکو است، دست نوشته هایی از جنس واقعیت، دختری که در سال های راهنمایی اش خاطرات خوبی ندارد و حالا تصمیم دارد با دید جدیدی دبیرستانش را شروع کند، کسی که در بدو ورود به سرویس مدرسه باز هم همان خاطرات گذشته برایش تکرار می شود و مجبور است به تنهایی در صندلی جلو ی اتوبوس، کنار راننده بنشیند.

کسی که همیشه آرزو دارد عضو گروهی از بچه ها باشد، کسی که بقیه رازهایشان را با او در میان بگذارند و کمی به او توجه کنند.

کسی که خوب سخن رانی می کند ولی از ترس اینکه این استعدادش از نظر باقی همکلاسی هایش “با حال” نیست، کسل و دست پاچه می شود.

این کتاب را به تمامی والدین، مربیان و به خصوص معلمان توصیه می کنیم.