- کتابخانه ما - http://www.welibrary.ir -

چی شد چادری شدم؟

عالیا نراقی گردآورده و نویسنده کتاب “چی شد چادری شدم؟ [1]” سال ۹۰ در فراخوانی که در وبلاگش منتشر کرده بود از خوانندگان خواست تا دلیل انتخاب پوشش چادر را بنویسند، این فراخوان با استقبال زیادی از طرف خوانندگان رو به رو شد و باعث شد اولین مجموعه جمع آوری شده توسط نشر نوای دانش [2] منتشر شود.

شایان ذکر است که در حال حاضر کتاب “چی شد چادری شدم؟” به چاپ دوم خود رسیده است.

در مقدمه این کتاب می خوانیم :

همیشه با خود فکر می‌کردم‌ ای کاش همه آن‌ها که قدر چادر خود را می‌دانند و عاشقانه دوستش دارند از خاطره انتخاب خود بگویند تا هر کس در هر شرایطی که هست، یک نفر را هم شرایط خود ببیند که در این مسیر و برای این انتخاب حرکت کرده و به جوابی که برای او قانع کننده بوده، رسیده است. آرزو داشتم این دلایل را همه بشنوند؛ افرادی که قدر چادر خود را نمی‌دانند، افرادی که در انتخاب حجاب بر‌تر مرددند، افرادی که دراین باره دچار سوء تفاهم شده‌اند، خانواده‌هایی که می‌خواهند برای این انتخاب به فرزندان خود کمک کنند.

* سایت نویسنده [3]