- کتابخانه ما - http://www.welibrary.ir -

چهل نامه کوتاه به همسرم

استاد، مرحوم نادر ابراهیمی در سال ۶۵ مشغول تمرین برای خطاطی بودند که موضوع نامه به همسر را انتخاب کردند و علاوه بر تمرینشان شروع به نوشتن تعدادی نامه برای همسرشان کردند. کتاب حاضر مجموع چهل نامه است که مخاطب نامه‌ها می‌تواند هر همسری باشد.

فضا و محور اصلی کتاب بسیار لطیف و عاطفی بوده و به جرات می توان به عنوان یکی از ارزشمندترین کتاب ها معرفی و منتشر کرد.

این مجموعه تا به امروز شانزده بار توسط نشر روزبهان [1] تجدید چاپ شده است.

بخشی از این کتاب را با هم می خوانیم :

عزیز من!
دو نفر که عاشق‌اند و عشق آنها را به وحدتی عاطفی رسانده است، واجب نیست که هر دو صدای کبک، درخت نارون، حجاب برفی قله علم کوه، رنگ سرخ و بشقاب سفالی را دوست داشته باشند.
اگر چنین حالتی پیش بیاید، باید گفت که یا عاشق زائد است یا معشوق و یکی کافی است.
عشق، از خودخواهی‌ها و خودپرستی‌ها گذشتن است اما، این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست .
من از عشق زمینی حرف می‌زنم که ارزش آن در «حضور» است نه در محو و نابود شدن یکی در دیگری.