- کتابخانه ما - http://www.welibrary.ir -

تقدیم به چند داستان کوتاه

محمد حسن شهسواری “تقدیم به چند داستان کوتاه [1]” را در دی ماه سال ۸۷ از نشر افق [2] منتشر کرد.

لاز به ذکر است که شهسواری این مجموعه که شامل ۴ داستان (دو داستان بلند و دو داستان نیمه کوتاه) می شود را در فاصله ی زمانی بین سال های ۷۶ الی ۸۴ نوشته است.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید این کتاب نامزد جایزه گلشیری هم بوده است.

در پشت جلد کتاب می خوانیم :

محمد حسن شهسواری برای این که احترام و علاقه اش را به چند داستان کوتاه از نویسندگان مختلف نشان دهد. از هر داستانی، عناصری را انتخاب کرده و آن ها را در چهار داستان جدید تنیده و رابطه ای بینابینی آفریده است.

به گفته ی اهالی کتاب، سه داستان اول این مجموعه بیشتر به سبک فراواقع گرایانه (سورئالیسم) نوشته شده است.

این چهار داستان به ترتیب “آمرزش”، “زبرتر از خواب، نرم‌تر از بیداری”، “چاکریم جناب سروان” و “تقدیم به چند داستان کوتاه” است.