- کتابخانه ما - http://www.welibrary.ir -

دختران بخوانند

قدیر عیدی زاده یک مجموعه کتاب ۷ جلدی با نام “آنچه باید همه بدانند” توسط انتشارات پرسمان [1] منتشر کرده که دختران بخوانند [2] اولین کتاب از این مجموعه است.

با خواندن اولین داستان مشتاق خواندن سایر داستان ها خواهید شد، چرا که جو کلی کتاب چیزی جز بیان واقعیت ها نیست. اتفاقات تلخ و شیرینی که اگر برای خودمان هم پیش نیامده باشد حداقل در اطرافمان دیده و شنیده ایم.

این کتاب در مدت کمتر از سه ماه به چاپ دوم رسید و به عنوان پرفروش ترین کتاب هفته معرفی شد و این یعنی که مورد توجه و علاقه مخاطب قرار گرفته است.

بد نیست نگاهی به این داستانک بیاندازیم، چیزی که اینروزها در اطرافمان به وفور شاهد آن هستیم:

فردای آنروز گل ُرز بسیار زیبایی را به همراه پاکت کوچکی به روی میزم گذاشت و با لبخند همیشگی و محترمانه اش به من خسته نباشید گفت و رفت، خیلی کنجکاو بودم که داخل پاکت چه نامه ای است، تلفنم که تمام شد، بلافاصله پاکت را باز کردم، با خط بسیار زیبایی خواهش کرده بود، به دلیل اینکه در محل کار، من وقتی برای صحبت ندارم، در زمان صرف نهار به رستورانی که بالاتر از محل شرکت هست بروم..

 

* سایت نویسنده [3]