- کتابخانه ما - http://www.welibrary.ir -

نامه های یواشکی

نامه های یواشکی [1] مجموعه نثرهای ادبی سیده زهرا برقعی [2] درباره برخی از آیات قرآن کریم است که توسط نشر معارف [3] منتشر شده است تا مخاطبان را با گوشه‌ای از ظرافت آیات قرآن کریم آشنا کند.

این کتاب، مفاهیم ۴۰ آیه از قرآن را به سبکی روان و جذاب، به مخاطبان معرفی می‌کند و در پایان هم متن کامل آیات و ترجمه آنها را آورده است.

 خوب است آدم با معرفت باشد. خوب است که معرفتش را در جای خوبی خرج کند. خوب است که آدم، راه ناز کردن و به چشم آمدن را بلد باشد.

ما آدم‌های توی این دنیا هر کاری می کنیم که به چشم بیاییم و آخرش نمی شود. آخرش آنی که ما دوست داریم، نمی‌شود. یک عمری می‌دویم و آخرش هم نمی‌رسیم یادمان می‌رود که در این دنیا، رسیدن معنایی ندارد.

اصلاً کار این دنیا نرسیدن است. تشنه کردن است نه سیراب کردن. توقع مان هم که ماشاءالله کم نیست. توی کَت‏مان نمی‌رود که باید قدردان باشیم. سپاسگذاری جزو مدام ما نشده هنوز. برای همین است که ما جلوی خدا هم قد علم کرده‌ایم و توهم برمان داشته است. خیال کرده‌ایم که ته این دنیا، صاحب همه چیز می شویم.

* معرفی شده توسط هوران