- کتابخانه ما - http://www.welibrary.ir -

خیانت

نمایشنامه خوانی و صد البته دیدن نمایش تئاتر یکی از لذت بخش ترین کارهاست، البته که این نظر شخصی ما ست و خب ممکن است نظر شما با ما متفاوت باشد.

نمایشنامه “خیانت [1]”  نوشته هارولد پینتردر سال ۹۰ توسط نشر نی منتشر شد که نگار جواهریان و تینوش نظم جو آن را ترجمه کرده بودند.

صد البته که موضوع و فضای اصلی کتاب مربوط به خیانت است، چیزی که بودنش در جوامع امروز ما هم، غیر قابل انکار است.

نمایشنامه حول محور زندگی دو زوج است، یکی خانواده اِما و دیگری جری. این دو که قبلاً به هم علاقه مند بودند و حالا هم به دور از خانواده های خود با هم زندگی مکنند!