- کتابخانه ما - http://www.welibrary.ir -

پاره یادداشت ها

پاره یادداشت ها [1] نوشته ی اوژن یونسکو در سال ۸۹ به ترجمه ی مژگان حسینی‌روزبهانی از نشر مرکز [2] منتشر شد.

به عقیده ی اهالی کتاب این مجموعه که در دسته ی خاطرات و زندگینامه قرار دارد؛  بیشتر پیرامون کابوس های شبانه ی یونسکو است، این کابوس ها و خواب های شبانه بخشی از دلمشغولی های دوست داشتنی یونسکو را تشکیل می دهد که برخی از این کابوس ها را در آثار نمایشنامه ای یونسکو هم می بینیم.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

کودکی دنیای معجزه یا عجایب است، مثل این است که آفرینش، نورانی، از شب سر برمی آرد، نوی نو و تازه ی تازه، و عجیب عجیب. از لحظه ای که چیزها دیگر عجیب نیستند، دیگر کودکی ای وجود ندارد. وقتی که به وجود عادت کرده اید، بزرگسال می شوید. دنیای پریان، اعجاز تازه، ابتذال، کلیشه می شود. بهشت واقعا همین است. دنیای نخستین روز، رانده شدن از کودکی، رانده شده گی از بهشت است. بزرگسال بودن است..