- کتابخانه ما - http://www.welibrary.ir -

چراغ ها را من خاموش می کنم

زویا پیر زاد [1] مجموعه “چراغ ها را من خاموش می کنم [2]” را در سال 80 از نشر مرکز [3] منتشر کرد.همچنین این کتاب بیش از 30 بار تجدید چاپ شد و جوایز معتبر ادبی همچون “جایزه ادبی یلدا”، جایزه بهترین رمان بنیاد گلشیری” و همینطور “کتاب سال” را از آن خود کرده است.

موضوع کلی کتاب پیرامون روایت گری های “كلاريس آيوازيان” که زنی ارمنی تبار است و در آبادان، در خانه ای سازمانی به همراه شوهر و پسر و دو دختر دوقلویش زندگی می کند. بیشترین چیزی که در بطن داستان رسوخ کرده، زندگی معمولی و یکنواختی ای هست که همه ی ما تجربه اش کرده ایم.

در اواسط داستان همسایه ای “خانواده سيمونيان” در نزدیکی این خانواده ساکن می شوند که تحولی عظیم در این خانواده بوجود می آورند و در این بین “آلیس” خواهر “كلاريس” هم ازدواج کرده و عروسی سر می گیرد و ..

در پشت جلد کتاب می خوانیم :

خانه های يک شکل با شمشادهای يکدست شبيه به بچه هايی بودند که تازه از سلمانی برگشته اند. همه جه ساکت بود و فقط گاهی صدای جيرجيرک ها و قورباغه ها می آمد. دور و بر را نگاه کردم و فکر کردم اين شهر گرم و ساکت و سبز را دوست دارم.